Door Bran Remie

Het doel van Reef Support is duidelijk: de koraalriffen real time in kaart brengen. Wat zij ermee willen bereiken ook: marine-organisaties voortdurende actuele informatie geven over de stand van zaken van verblekende en gezonde koraallandschappen. Nu de weg erheen nog. Dat blijkt een moeilijk en lang pad vol obstakels en uitdagingen. 

Yohan Runhaar en Marcel Kempers weten dat hun project zal slagen. Aan wil ontbreekt het niet. Ook past het binnen de contreien van een verduurzamend Europa. In december 2020 wonnen zij via een hackathon de ruimtehoofdprijs Copernicus Masters. Momenteel hebben zij een samenwerking met het Indonesische Biru Foundation (IBF) en TU Delft: terwijl Reefsupport aan de slag gaat om de koraalriffen bij Lombok in kaart te brengen, heeft TU Delft met IBF aan een eerste co-lab daar, een werkruimte om koraal te kweken.

Marcel Kempers, Yohan Runhaar en Eilidh Radcliff met de hoofdprijs van Copernicus Masters.

Sinds deze moraalboosts, erkenningen en opdrachten lopen beiden tegen praktische problemen op. Uitdagingen, zo je wil, die overwonnen moeten worden om het project te laten slagen. Yohan legt uit.

Uitdaging I – Vind de juiste satellieten 

,,We werken aan een A.I. die alle satellietfoto’s van alle koralen automatisch kan verwerken. Nu is het analoog reef-monitoren een duur, tijdrovend en moeilijk werk. Het programmeren van die A.I. is natuurlijk ook moeilijk, maar uiteindelijk erg efficiënt. Je hoeft dan niet steeds foto’s te maken, ontwikkelen in een fotolab en data handmatig in te voeren. Dat willen wij automatiseren: dat bespaart vanaf dan zeeën van tijd en is veel goedkoper. Alle reden dus om real life koralen via satellieten in kaart te brengen en te verwerken. Nu is het grote probleem: hoe bouw je dat systeem? Van wiens satellieten maak je gebruik? Er zijn veel spelers op de markt, maar met welke wil een langdurige samenwerking aangaan? En tegen welke kosten en kwaliteit? Wat is er misschien wel minimaal aan kwaliteit nodig? Welke software is het beste? We hebben scherpe beelden nodig om iets over de riffen te kunnen zeggen. Momenteel maken we gebruik van de Sentinal 2 en 3, satellieten van de European Space Agency.” 

Uitdaging II – Zorg voor een juiste afstemming van software

,,Je moet niet alleen kijken welke software een satelliet nodig heeft, maar ook welke software de instanties waarmee je samenwerkt aankunnen. Als wij op-en-top software hebben, maar onze partners niet, omdat zij die bijvoorbeeld niet kunnen betalen, dan heeft het project ook geen zin. Alle informatie is dan onbruikbaar. Dus ook daar kijken we naar: wat past bij welke klant en is dat voldoende voor de verwerking van scherp beelden? Die vraag van afstemming hou je altijd. Uiteindelijk willen we één gestandaardiseerd platform hebben voor alle 16.000 zeereservaten op Aarde. Dat betekent dat alle partners software-oplossingen kunnen gebruiken die ervoor zorgen dat alle software op elkaar kan aansluiten. Want over de wereld heb je een grote diversiteit aan gebruikte software.”

Uitdaging III – Hoe kun je welke informatie verschaffen?

,,A.I.’s focussen op bepaalde parameters die je programmeert. Eén van de parameters voor bruikbare informatie is het zoutniveau van een koraalrif. Maar hoe meet je die? Hoe zorg je dat je het PH-niveau kan registreren via de satellietfoto’s?” 

Het team van Reef Support.

Uitdaging IV – Welke kennen moet je in huis hebben?

,,Ik heb zelf een achtergrond in computer sciences, in de IT-sector. Dus van het programmeren van A.I. heb ik voldoende verstand. Maar Aerospace Engineering is bijvoorbeeld een heel andere tak van sport. Daarvoor hebben we iemand anders. Reef support is een uniek project. Logischerwijs loop je ook daarom tegen onwetendheid aan omdat er nooit iets praktisch is onderzocht op dat gebied.”

Uitdaging V – Hou rekening met lokale belangen

,,Marcel, de medeoprichter, deed eerder een project in Indonesië en heeft zo zijn contacten opgebouwd bij IBF. Hij deed een lokaal project over klimaatverandering. In dat kader valt ook de achteruitgang van koraalriffen: de koraalriffen in de kustlijn hebben veel last van de opwarming van de zee. Dus op die manier is de lokale gemeenschap op de hoogte van wat wij doen en acht dat belangrijk: het is ook hun belang. Voor de visserij is het belangrijk dat er leven in de koralen is, en dat heb je alleen met levend koraal. Maar er spelen ook belangen die hier lijnrecht tegenover staan.”

Uitdaging VI – Een globaal project vergt slimme planning

,,Een meeting met IBF moet je vanwege tijdsverschil goed plannen. Dat lukt gelukkig goed: ik hoef niet ‘s nachts op voor een vergadering. Maar ik moet wel mijn 10.00 uur ‘s ochtends vrijhouden voor iemand die op IBF in de late middag werkt.”

Uitdaging VIII – Hou Reef Support zichtbaar: bijvoorbeeld op DID22

,,Een politiek ding. Maar als je onzichtbaar wordt, dan wordt het lastiger om geld binnen te halen. Je moet goed laten zien welke progressie je boekt, want anders moet je bijvoorbeeld vanwege geldbesparing inleveren op je softwarekwaliteit. Uiteindelijk wil ik vooral ook dat mensen weten wat onze missie is en welke acties zij persoonlijk kunnen ondernemen om onze stervende oceanen te helpen.”


Zie: www.reef.support