Universiteit Twente ziet veertien jaar onderzoek beloond worden met awarenesstool ALERT!. Samen met Nivel en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) keek de UT naar de klachten die zich na de diagnose borstkanker bij vrouwen ontwikkelden. Nazorgtool ALERT! moet patiënten en zorgverleners helpen om inschattingen te maken over eventuele, late gezondheidseffecten van de behandeling van borstkanker?

Professor Sabine Siesling

UT-professor Sabine Siesling had een aandeel in het project. Zij werkt bij zowel IKNL als op de UT en hielp in de ontwikkeling van het model. Haar onderzoek focust op ‘kankerzorg op maat’. Ze onderzocht hoe inzicht in mogelijke klachten na de behandeling voor borstkanker de patiënt en haar zorgverleners handvatten biedt voor een gerichter nazorgtraject.

Grote diversiteit aan klachten

Vrouwen die borstkanker hebben of hadden komen vaker bij de huisarts op consult dan vrouwen van dezelfde leeftijd zonder borstkanker. De klachten zijn zeer divers, verschillen per leeftijdsgroep en per behandeling, maar duidelijk is dat vrouwen die borstkanker hebben of hadden over het geheel vaker klachten hebben als hoesten, infecties, vermoeidheid, slaapproblemen, osteoporose en lymfoedeem. Deze klachten komen tot 14 jaar na de diagnose borstkanker vaker voor.

Betere nazorg

De tool ALERT! moet helpen om te bezien of er sprake is van late effecten die zijn gerelateerd aan de behandeling van borstkanker. Met de uitkomsten die de tool biedt kan een gerichter nazorgtraject met de patiënt worden ingezet, waarmee de zorg voor de patiënt zal verbeteren.

Bron en meer informatie: https://www.utwente.nl/nieuws/2022/2/438292/nieuwe-tool-alert-biedt-inzichten-in-gevolgen-borstkanker