Mensen veranderen steeds sneller en makkelijker van baan. Maar dat vraagt wel dat je constant blijft leren. Bedrijven betalen de hoofdprijs voor werknemers die een oneindige leercurve hebben, zegt LinkedIn-oprichter Reid Hoffman.

Onze capaciteit om te leren is steeds bepalender voor het verloop van onze carrière. Gingen we vroeger naar een bedrijf om te leren hoe we ons werk moesten doen, tegenwoordig ìs dat leren ons werk, schrijven Helen Tupper en Sarah Ellis in een artikel voor Harvard Business Review.

De Britse loopbaanexperts maakten furore met de bestseller The squiggly career. Daarin concluderen ze dat een grillig carrièreverloop tegenwoordig een aanbeveling is voor werkgevers. Vroeger was een loopbaan met veel zijpaadjes voor hen juist een reden de wenkbrauwen te fronsen. Zo’n kandidaat was misschien niet loyaal.

Leren of afleren

Mensen die snel iets kunnen leren of afleren hebben volgens Helen Tupper en Sarah Ellis tegenwoordig meer kansen op de arbeidsmarkt. Letterlijk schrijven ze: ‘Wie flexibel en pro-actief is, kan die vaardigheid omzetten in dividend bij het ontwikkelen van zijn loopbaan. Zeker als je blijft investeren in je kennis.’

Instemmend citeren ze Satuya Nadella, de ceo van Microsoft. ‘De mensen die alles leren zullen het altijd beter doen dan de mensen die alles al weten’. Of Reid Hoffman, de oprichter van LinkedIn, die tegenover investeerders verklaarde ‘altijd op zoek te zijn naar mensen met een oneindige leercurve omdat bedrijven daar de hoofdprijs voor betalen’.

Maar leren is meer dan nieuwe kennis in je hoofd stampen. Mensen die van de een naar de andere functie hoppen en ook qua richting nogal eens veranderen, moeten oude dingen afleren. Daarnaast moeten ze nieuwe dingen leren, en bekende kennis opnieuw tegen het licht houden om die te herleren.

Leren is als tandenpoetsen

Iets leren moet volgens de Britse loopbaanexperts onderdeel van onze dagelijkse routine worden. Net zoiets als tandenpoetsen dus. Op basis van de loopbaantrainingen die Tupper en Ellis organiseerden bij bedrijven als Virgin, Unilever en Microsoft stellen ze een aantal technieken en handvatten voor die bij dat permanente leren kunnen helpen.

Leren als routine:

We besteden allemaal veel tijd aan ons werk. Dat is dan ook het terrein waarop je nieuwe kennis kunt opdoen. Blijf hierin dagelijks investeren, hoe druk je ook bent met de waan van de dag. Het gaat ten koste van je weerbaarheid als je dit nalaat. Bovendien kun je dan ook niet meer goed inspelen op veranderingen.

Leren van mensen om je heen:

Bedenk dat de mensen waarmee je veel omgaat een bron van kennis kunnen zijn. Bepaal voor jezelf een doel: wat wil je van iemand leren? Of organiseer iedere maand een nieuwsgierigheids-koffiedate met iemand die je nog niet kent. Live of virtueel. Daardoor krijg je de kans om ook eens naar het bedrijf te kijken vanuit het oogpunt van een andere afdeling. Meer weten? Vraag aan het eind van de ontmoeting of hij/zij nog iemand weet waar je ook eens mee zou moeten praten.

Experimenten:

Deze bieden je de kans om iets uit te testen, te leren en gaandeweg aan te passen. De mogelijkheden zijn eindeloos: ga virtuele presentaties oefenen, ga bellen in plaats van zoomen of probeer nieuwe onderhandelingstaktieken uit. Maar: bepaal steeds vantevoren wat je van je experiment wil leren. Hou een dagboek bij waarin je opschrijft wat je hebt uitgeprobeerd en wat je er uiteindelijk van hebt opgestoken. Weet ook dat een aantal experimenten absoluut zal mislukken.

Creëer een collectief cv:

In een kronkelige loopbaan is iedereen student en leraar tegelijk. Bepaal daarom als team hoe je een gezamenlijk cv kunt creeëren waarin iedereen van elkaar kan leren. In sommige bedrijven ruilen werknemers hun vaardigheden uit. Wie ergens goed in is, zal dat immers graag aan een ander leren. Het is een goedkope en creatieve manier om de gezamenlijke kennis te vergroten.

Afleren is een beetje afscheid nemen

Iets afleren betekent dat je afscheid neemt van iets dat veilig en vertrouwd voelde. Daar komen nieuwe en onbekende dingen voor in de plaats. Maar het is best even slikken als het gedrag en de vaardigheden die je gebracht hebben waar je nu bent je nu ineens in de weg zitten. Een manager bijvoorbeeld moet afleren om altijd als eerste ergens zijn of haar mening over te geven. Of niet langer meteen ‘ja’ te zeggen als er nog meer werk op hem of haar afkomt.

Leg contact met uitdagers

Je leert sneller iets af als je wordt uitgedaagd door collega’s die dingen anders aanpakken of anders tegen zaken aankijken. Het gaat er niet om dat je met deze collega’s in discussie gaat, maar dat je luistert en je afvraagt: ‘Wat kan ik van deze persoon leren?’

Zoek naar mensen die andere ervaringen hebben dan jij. Als je in een groot bedrijf werkt, praat dan eens met iemand die altijd als zelfstandige heeft gewerkt. Of praat als oude rot eens met een nieuwkomer op de arbeidsmarkt. Vraag hun hoe zij tegen bepaalde uitdagingen aankijken.

Wat houd je tegen?

We hebben allemaal gewoontes die ons hebben gebracht waar we nu zijn. Maar deze gewoontes kunnen ook blinde vlekken veroorzaken. Je ziet kansen over het hoofd omdat je dingen misschien op de automatische piloot doet.

Schrijf voor jezelf op wat je de afgelopen week min of meer routinematig gedaan hebt. Pik er drie uit die je jezelf wilt afleren en probeer in plaats daarvan nieuwe manieren van werken uit. Als jij als manager bijvoorbeeld altijd degene bent die een bepaalde vergadering voorbereidt, laat dat dan eens over aan iemand ander. Of, als jij altijd degene bent die als eerste met een oplossing voor een probleem komt, wacht dan eens af met welke suggesties collega’s komen.

Stel dat

Kijk eens op een andere manier naar problemen waar je tegen aanloopt. Dan gaat het om vragen als: ‘Stel dat je bedrijf twee keer zo groot zou zijn, wat zou je dan doen?’ Of: ‘Hoe zouden we dit probleem kunnen aanpakken als we gingen robotiseren?’ Hiermee dwing je jezelf (en je team) om vooruit te blikken en vandaar uit terug te redeneren naar het nu. Op deze manier brainstormen kan heel verhelderend zijn. Het dwingt je anders naar dingen te kijken.

Herleren om bij te schaven

Iets herleren is erkennen dat je iets kunt, maar dat je weet dat je die kennis wel voortdurend moet bijschaven. In een snel veranderende wereld moet je je vaardigheden zo goed en zo kwaad als dat kan immers up to date houden. Samenwerken bijvoorbeeld, dat deed je op je werk altijd al. Maar in de nieuwe hybride wereld is samenwerken ineens heel anders dan voorheen. Of denk aan een nieuwe baan. Ook dan moet je opnieuw leren hoe je je kennis het beste in kunt zetten.

Stretch datgene waar je goed in bent

Je kunt je vaardigheden op peil houden door ze toe te passen in zoveel mogelijk verschillende situaties. Als het allemaal te makkelijk wordt, en je te veel in je comfortzone blijft hangen, valt je ontwikkeling stil.

Biedt daarom aan om problemen te helpen oplossen die buiten je dagelijkse routine vallen. Dat kan op het werk zijn, maar ook extern, bijvoorbeeld in een vrijwilligersrol.

Vraag om feedback

Iemand anders kan heel anders tegen jouw vaardigheden aankijken dan jijzelf. Zoek die ‘frisse blik’ op. Een heel veilige manier is om mensen die je zelf als manager feedback geeft, meteen de vraag te stellen wat jij volgens hen beter zou kunnen doen. Wat vonden ze van je presentatie bijvoorbeeld? Wat zouden zij hier anders aan doen?

Geduldig zijn

Iets opnieuw leren kan frustrerend zijn. Misschien denk je dat je iets technisch nooit zo goed zult kunnen als de jonge generatie. Hou daarom goed voor ogen wat er wèl lukt. Schrijf twee weken lang iedere dag voor jezelf de kleine succesjes op. Je zult zien, hoe vaker je iets doet, des te makkelijker het wordt. Bovendien heb je aan het eind van die twee weken 42 keer succes geboekt. Dat geeft je vast en zeker de motivatie om door te gaan.

Bron: MT/Sprout