Het Nederlandse bedrijfsleven is zeer optimistisch over het herstel na de coronacrisis. Bedrijven pakken door met de digitale transformatie en het niveau van radicale innovatie bevindt zich op een niet eerder gemeten niveau. Het merendeel van de Nederlandse ondernemingen is zich door de coronacrisis meer gaan richten op de lange termijn en bedrijven zijn duidelijk meer gaan investeren in innovatie, met name in R&D en ICT. Tegelijkertijd raken klimaatambities verder gepolariseerd: de groep van koplopers neemt toe, terwijl anderzijds veel meer bedrijven afhaken. Deze en andere bevindingen zijn te lezen in de nieuwste editie van de Nederlandse Innovatie Monitor van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de UvA, die op maandagavond 25 oktober wordt gepresenteerd.

Maar liefst een kwart van de bedrijven verwacht de klimaatambities deze eeuw niet te halen. ‘Nederlandse bedrijven prefereren economische doelstellingen boven maatschappelijke doelstellingen; winstgevendheid vormt nog steeds de belangrijkste drijfveer’, aldus onderzoeksleider Henk Volberda. ‘Hoewel maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op agenda staat voor het Nederlandse bedrijfsleven, blijft de aandacht voor schade aan mens en natuur, gecertificeerde milieusystemen en formeel diversiteitsbeleid achter.’

Van optimisme tot actieve rol overheid

In deze editie van de Nederlandse Innovatie Monitor staan thema’s zoals het herstel van de coronacrisis, de digitale transformatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Er zijn acht hoofdconclusies:

  1. Optimisme over herstel coronacrisis overheerst;
  2. Bedrijven pakken door met digitale transformatie;
  3. Marktomstandigheden jagen innovatie naar een nieuw hoogtepunt;
  4. Nederlandse ondernemingen richten zich meer op de lange termijn en investeren meer in R&D en ICT;
  5. De klimaatambitie van het Nederlandse bedrijfsleven raakt verder gepolariseerd: maar liefst een kwart van de bedrijven is afgehaakt;
  6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog op de agenda, maar aandacht voor schade aan mens en natuur, gecertificeerde milieusystemen en diversiteitsbeleid blijft achter;
  7. Nederlandse bedrijven prefereren winst boven maatschappelijke bijdrage;
  8. Merendeel bedrijven ziet actieve rol weggelegd voor de overheid bij herstel.