Change the rules

Creativiteit en innovatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn de ware rijkdom deze eeuw. Onze creatieve industrie is één van de sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd in uitblinkt. En dan doelen we niet slechts op de artiesten, musea en kunstenaars. De creatieve sector is de motor voor zowel onze economie als ons levensgeluk. De creatieve sector omvat alle plekken en momenten waar nieuwe ideeën ontkiemen en tot wasdom worden gebracht; schoolcampussen, laboratoria, binnen bedrijfsmuren maar ook op terrassen in studio’s, zolderkamers en kelders.

''Creativiteit en innovatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn de ware rijkdom deze eeuw''

Designers, drone-bouwers, media-kunstenaars, AI-experts, voedseltechnologen, VR-geeks, open-sourcesterren, robot-opvoedkundigen, waterstof-studenten, impact-investeerders en digital-health-ondernemers verdienen een podium en een gezamenlijk platform. Dutchinnovation.org geeft de creatieve sector een podium doormiddel van meerde evenementen en masterclasses, daarnaast biedt dutchinnovation.org een platform voor ontmoeting en kruisbestuiving voor pioniers, onderzoekers, creatieven, kunstenaars, studenten en nieuwsgierigen.

Dutch Innovation Days

Het uitgangspunt voor de dutchinnovation.org ligt in de integrale aanpak van technologie, creativiteit en innovatie. Creativiteit die naar onze mening vaak onderbelicht is of niet serieus genomen wordt. Creativiteit bevindt zich vaak op het snijvlak van kunst, bedrijfsleven en knappe koppen, creativiteit die zich niet door een penseel of steen laat definiëren maar door tech, dwarsdenkers en digital worlds. Een klein team van vijf mensen startte in januari 2021 aan de missie om het bedrijfsleven en de kunsten met elkaar te verbinden en een nieuwe dimensie aan de huidige perceptie van creativiteit toe te voegen. In samenwerking met studenten van het ROC van Twente, Saxion en de Universiteit Twente startte we met het bouwen van een instagramwaardige-expo waar abstracte technologie op een sexy wijze wordt gepresenteerd. Door een uitgebreid netwerk in zowel kunstscene, bedrijfsleven als overheid wisten we makers, denkers en ondernemers aan ons te binden die tegen de randen van bestaande kaders duwen. Het resultaat? In enkele maanden tijd is een waanzinnig 5-daags festival neergezet dat, mede ondersteund door een bijdrage vanuit het evenementenbudget van de Gemeente Enschede, maar voor nòg een groter deel door co-financiering kon worden gerealiseerd. Gedurende het festival zaten professionals, kunstenaars, studenten en pioniers met elkaar aan tafel en bij workshops waar zij elkaar normaliter niet zo makkelijk zouden ontmoeten.

Dutch Innovation hanteert de formule: Connect / Coach / Create / Collaborate / Cultivate / Celebrate.

We verstoppen ons niet in kelders of afgesloten co-workingspace. Onze projecten zijn open waarbij ‘The Making Of’ het product is. Open voor participatie, debat, exposure en communicatie. We vieren Twentse vindingen van toen; die iedereen zou moeten leren kennen, experimenten van nu; die zich halverwege hun finale staat begeven, en talenten van de toekomst; met ambitieuze en verwonderende toekomstbeelden. Creatieven, aangesloten partners en bewoners zijn actieve participanten, in alles. Zij zijn de bron voor programmering, challenges, thematiek en communicatie. De community groeit doordat deelnemers hetzelfde nastreven; een aantrekkelijk, eigentijds cultureel klimaat creëren voor creatief talent. Dutchinnovation.org verbind de creatieve klasse, vanuit alle sectoren.